Lekarze z dobrą opinią wśród pacjentów, źle oceniany dostęp do specjalistów i SOR

Lekarze z dobrą opinią wśród pacjentów, źle oceniany dostęp do specjalistów i SOR


Niemal co drugi Polak uważa ogólną sytuację w ochronie zdrowia za złą (48,3%), a tylko co trzeci dostrzega dobre strony.


Organizacja opieki zdrowotnej oceniana jest jeszcze gorzej (53% negatywnych opinii), a pozytywnie ocenia ją tylko co czwarty uczestnik badania.Najgorzej respondenci oceniają dostęp do lekarza specjalisty oraz funkcjonowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR).Niemal 2/3 pytanych uważa, że dostęp do lekarza specjalisty jest zły (w tym 29,5%, że zdecydowanie zły). Równie wielu respondentów uważa, że szpitalne oddziały ratunkowe SOR funkcjonują źle (54,3%, w tym 20,1% – zdecydowanie źle). Pozytywnych jest tylko 22,3% opinii.Funkcjonowanie szpitali źle ocenia co drugi badany Polak, pozytywnie zaś tylko co czwarty. Pacjenci, którzy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy korzystali z pomocy lekarskiej w szpitalu – na SOR lub w ramach nocnej opieki lekarskiej (NOL) – oceniają organizację opieki zdrowotnej nieco lepiej.Pobyt w szpitalu wiąże się też z lepszymi ocenami funkcjonowania szpitali, SOR, NOL, a także dostępem do lekarzy POZ i lekarzy specjalistów. W szpitalnych oddziałach ratunkowych pacjenci, częściej niż w przypadku innych form pomocy, uzyskują e-recepty.


Najlepiej oceniany jest za to dostęp do lekarzy POZ, przy czym odsetek pozytywnych i negatywnych opinii jest zbliżony: 2 na 5 pytanych uważa dostęp do lekarzy POZ za dobry i tyle samo za zły.Nocna opieka lekarska to obszar nieznany przez 38,8% uczestników badania, a przez kolejnych 38,3% i tak oceniany źle.Po uzyskaniu porady pacjenci mają o lekarzach dobrą opinię. 3/4 uczestników sondażu docenia kompetencje lekarzy, uważa, że lekarz był uprzejmy i budził zaufanie. Podczas badania pacjenta lekarz wyjaśniał, jakie badania wykonuje lub zleca (71%), a także informował o leczeniu w sposób zrozumiały (69,9%). Ponad połowa respondentów przyznaje, że lekarz miał wystarczająco dużo czasu na zbadanie pacjenta, jednak co czwarty wciąż twierdzi, że czasu na zbadanie było za mało. Prawie co drugi respondent był u lekarza, który poświęcił więcej czasu na dokumentację niż na badanie pacjenta.Badanie BioStat „Ocena opieki zdrowotnej w Polsce 2019” przeprowadzono na panelu badawczym „Badanie Opinii” w okresie od 22 do 23 maja 2019 r., metodą CAWI, na reprezentatywnej ze względu na płeć i wiek próbie 1000 dorosłych Polaków, którzy w ciągu minionego półrocza korzystali z pomocy lekarskiej.

Source link

Close Menu