Connect with us
img

Super News

Krajowy Instytut Mediów rusza z nowym przetargiem na badanie założycielskie, poprzedni unieważniono

Article

WIADOMOŚCI MARKETINGOWE

Krajowy Instytut Mediów rusza z nowym przetargiem na badanie założycielskie, poprzedni unieważniono


Krajowy Instytut Mediów ruszył z przetargiem na tzw. badanie założycielskie w maju br. Jego przedmiotem była realizacja badań i pomiarów dotyczących konsumpcji mediów w Polsce (zwanych badaniem założycielskim) w zakresie gospodarstw domowych.

Miało to obejmować realizację wywiadów o gospodarstwie domowym wraz z Pantry Check (z pozyskaniem zgód na udział w panelu trendów i w innych projektach Instytutu) oraz opcjonalne przeprowadzenie rekrutacji do panelu walidacyjnego realizowane w ramach tzw. prawa opcji.

Budżet projektu wynosił 9,471 mln zł.

Przetarg podzielono na 8 części, co oznaczało, że każdą z nich mogła zrealizować inna firma.

Część I obejmowała wykonanie badania założycielskiego w zakresie: 1 000 gospodarstw domowych. Budżet tej części wynosił 378,84 tys. zł.

Część II dotyczyła realizacji badania założycielskiego w zakresie 1 500 gospodarstw domowych. Budżet tej części wynosił 568,26 tys. zł

Część III obejmowała realizację badania założycielskiego w zakresie 5 000 gospodarstw domowych. Budżet tej części wynosił 1,89 mln zł.

Część IV obejmowała wykonanie badania założycielskiego w zakresie 2 500 gospodarstw domowych. Budżet tej części wynosił  947,1 tys. zł.

Część V dotyczyła realizacji badania założycielskiego w zakresie 5 000 gospodarstw domowych. Budżet wynosił 1,89 mln zł

Część VI dotyczyła realizacji badania założycielskiego w zakresie 5 000 gospodarstw domowych. Budżet wynosił 1,89 mln zł 


Część VII obejmowała realizację badania założycielskiego na panelu 2500 gospodarstw domowych. Budżet wynosił 947,1 tys. zł.

Część VIII obejmowała wykonanie badania założycielskiego w zakresie 2 500 gospodarstw domowych. Budżet tej części wynosił 947,1 tys. zł.

Z informacji Wirtualnemedia.pl wynika, że w odpowiedzi na przetarg wpłynęły oferty dotyczące jedynie części II, IV i VI.

W części II ofertę złożyło konsorcjum Kantar Polska z Research Collective z ceną ponad 1,44 mln zł. To samo konsorcjum złożyło też ofertę w części IV z ceną 2,15 mln zł.

W części VI ofertę złożyła firma badawcza Ipsos z ceną 4,68 mln zł.

Krajowy Instytut Mediów postanowił przetarg unieważnić. „Zamawiający przeprowadził już jedno postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi Badania założycielskiego, ale był zobligowany do unieważnienia całego postępowania tj. w cz. I-VIII z uwagi na fakt odrzucenia ofert z najniższą ceną oraz nie posiadania wystarczających środków finansowych na wybranie pozostałych złożonych ofert, gdyż przewyższały one kwotę jaką zamawiający przeznaczył na te części zamówienia. Zamawiający otrzymał środki finansowe na to zadanie w tym roku, a przeprowadzając procedurę z zachowaniem 35 dniowego terminu składania ofert jak również mając na uwadze czas niezbędny na realizację zamówienia przez Wykonawców, Zamawiający nie zdołałby wydatkować środków publicznych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym jak również biorąc pod uwagę, iż postępowanie w swym zakresie jest powtórzone w stosunku do pierwotnego postępowania przetargowego, Zamawiający uruchamia nowe postępowanie w trybie pilnym” – napisano w uzasadnieniu unieważnienia przetargu.

Szczegółów nowego postępowania jeszcze nie podano.

W projekcie 60 tys. respondentów

Krajowy Instytut Mediów powstał w styczniu 2021 roku, decyzją szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Działa w ramach programu Telemetria Polska, który skupia się na stworzeniu nowego, jednoźródłowego badania mediów. Jego celem ma być integracja rynku poprzez budowanie „partnerskich i merytorycznych relacji między rynkiem a regulatorem”. Ma łączyć kompetencje instytutu badawczego oraz ośrodka analitycznego. Projekt będzie realizowany na losowej próbie ponad 30 tys. gospodarstw domowych, ma w nim wziąć udział 60 tys. respondentów. Równolegle powstanie hybrydowy, telemetryczny panel z 3 tys. panelistów oraz 10 tys. panel trendów. Badanie będzie miało charakter ciągły. Jego efektem ma być kompleksowe zaprezentowanie obrazu konsumpcji mediów w Polsce (radia, telewizji, internetu).

– Punktem startu badania założycielskiego, uzgodnionego w 2020 roku przez szerokie grono interesariuszy, jest rozbudowany dwuetapowy pilotaż, który za chwile rozpoczynamy. To pierwsza faza ogromnego projektu, która ma na celu kalibrację naszych metod badawczych do warunków pandemicznej rzeczywistości. Będziemy testować ilościowo różne schematy i konfiguracje prowadzenia wywiadu oraz spisu urządzeń w gospodarstwach domowych. Ten etap projektu poprzedziliśmy gruntowaną eksploracją jakościową wzbogaconą analizami behawioralnymi oraz dedykowanymi szkoleniami dla ankieterów – objaśniał pod koniec kwietnia Mirosław Kalinowski, dyrektor Krajowego Instytutu Mediów. – Badanie założycielskie jest unikatowym przedsięwzięciem, którego zakres i skala nie ma w Polsce precedensu. To punkt zwrotny w polskich badaniach mediów i jeden z najbardziej kompleksowych pomiarów jednoźródłowych na świecie. Dzięki niemu reklamodawcy, nadawcy i domy mediowe zyskają niebawem zintegrowaną wiedzę o zachowaniach audytoriów radia, telewizji i internetu, która dotąd nie była dostępna – podkreślał Kalinowski.

Dyrektorem KIM Mirosław Kalinowski

Dyrektorem Krajowego Instytutu Mediów został Mirosław Kalinowski. Z rynkiem badawczym jest związany od 30 lat, z czego najdłużej pracował w SMG/KRC i Millward Brown, gdzie pełnił funkcję dyrektora ds. realizacji badań. Był odpowiedzialny między innymi za realizację badań TGI (segmentacje konsumenckie: Target Group Index) , PBC (Polskie Badania Czytelnictwa), Nettrack (Badania Internetu). Doświadczenie zdobywał m.in. przy realizacji Europejskiego Sondażu Społecznego 2018 dla IFIS PAN, World Pool dla Instytutu Gallupaa, Global Attitudes dla PEW Research. Od 1997 roku realizował establishment survey dla firmy AGB, oraz rekrutacje do paneli telemetrycznych i pasywnych – dla Instytutu Median mierzącego oglądalność telewizji w Czechach.

Od maja 2020 współpracuje z KRRiT, odpowiadał za wypracowanie porozumienia ze stroną rynkową w kontekście badania założycielskiego, które ma stać się stałym źródłem danych na temat konsumentów mediów w Polsce. W ramach instytutu będzie działał zespół specjalistów, który zajmie się zbieraniem i analizą danych mediowych, ich segmentacją i diagnozą. Krajowy instytut Mediów będzie badawczym organem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, działającym we współpracy z nadawcami i marketerami zrzeszonymi w Joint Industry Comittee i poza nim.


Source link

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

More in WIADOMOŚCI MARKETINGOWE

To Top
error: Content is protected !!