Connect with us
img

Super News

32 proc. zwolenników rządu Mateusza Morawieckiego; 37 proc. to jego przeciwnicy

Article

WIADOMOŚCI MARKETINGOWE

32 proc. zwolenników rządu Mateusza Morawieckiego; 37 proc. to jego przeciwnicy


Z sondażu CBOS wynika, że w stosunku do lipca minimalnie zmniejszył się odsetek zwolenników rządu, do których zalicza się obecnie niespełna jedna trzecia Polaków (32 proc., spadek o 2 punkty procentowe). W takim samym stopniu przybyło badanych wyrażających w tej kwestii obojętność (wzrost o 2 punkty, do 25 proc.). Podobnie jak w ubiegłym miesiącu niemal dwie piąte (37 proc.) stanowią przeciwnicy obecnego gabinetu.

W porównaniu do poprzedniego badania nieco pogorszyły się oceny dotyczące wyników działalności rządu, do których 46 proc. respondentów odnosi się obecnie z dezaprobatą (wzrost o 2 punkty procentowe), a pozytywnie ocenia je niespełna dwie piąte (39 proc., spadek o 3 punkty).


Nieco bardziej krytyczne niż w lipcu są opinie o polityce gospodarczej rządu. Więcej niż połowa Polaków (52 proc., wzrost o 3 punkty procentowe) uważa, że polityka gabinetu Mateusza Morawieckiego nie stwarza szansy poprawy sytuacji gospodarczej, natomiast przeciwnego zdania jest ponad jedna trzecia (35 proc., spadek o 4 punkty).

Gorszy niż w pierwszej dekadzie lipca jest społeczny odbiór osoby premiera. Obecnie niemal połowa Polaków wyraża niezadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Morawiecki (47 proc., wzrost o 3 punkty procentowe), natomiast niespełna dwie piąte (37 proc., spadek o 4 punkty) odnosi się do tego z aprobatą.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 16 do 26 sierpnia 2021 roku na próbie liczącej 1167 osób (w tym: 62,4 proc. metodą CAPI, 23,5 proc. – CATI i 14,1 proc. – CAWI).


Source link

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

More in WIADOMOŚCI MARKETINGOWE

To Top
error: Content is protected !!