za rządów PiS mniej szacunku i ludzkiej życzliwości niż za PO-PSL

za rządów PiS mniej szacunku i ludzkiej życzliwości niż za PO-PSL

Serwis ciekaweliczby.pl zbadał, jak zmieniał się poziom szacunku i życzliwości obywateli w zależności od tego, jaka partia rządzi w kraju.

Tylko 16 proc. badanych twierdzi, że Polacy są dla siebie bardziej życzliwi i bardziej się szanują obecnie za rządów PiS, niż w przeszłości za rządów PO-PSL. 36 proc. uważa, że Polacy są dla siebie tak samo życzliwi i tak samo się szanują niezależnie od tego, które ugrupowania sprawują władzę.Polacy mniej życzliwi niż kiedyś

Większość wyborców Koalicji Obywatelskiej (72 proc.) oraz Lewicy (64 proc.) uważa, że obecnie za rządów PiS Polacy są dla siebie mniej życzliwi i mniej się szanują, niż w przeszłości za rządów PO-PSL. Zdania to podziela również ponad jedna czwarta wyborców Prawa i Sprawiedliwości (26 proc.).Więcej mowy nienawiści i fake newsów?

36 proc. Polaków uważa, że władza bardziej posługuje się kłamstwami, pomówieniami i fake newsami obecnie za rządów PiS, niż posługiwała się w przeszłości za rządów PO-PSL. Przeciwnego zdania jest 24 proc. badanych. Czterech na dziesięciu badanych uważa, że jest tak samo – niezależnie od tego, czy rządzi PiS czy rządziło PO-PSL.Polacy są bardzo podzieleni w ocenach – większość elektoratu Koalicji Obywatelskiej (65 proc.) i Lewicy (63 proc.) uważa, że to obecna władza bardziej posługuje się kłamstwami, pomówieniami i fake newsami, większość wyborców PiS (57 proc.) jest zdania, że jest dokładnie odwrotnie.Prawie 40 proc. ankietowanych uważa, że obecnie za rządów PiS jest większe przyzwolenie na mowę nienawiści i obrażenie innych ludzi niż to miało miejsce za rządów PO-PSL (23 proc.). 38 proc. badanych jest zdania, że to przyzwolenie jest takie samo – niezależnie od tego, kto sprawuje władzę.  Podobnie jak w poprzednich pytaniach, odpowiedzi zwolenników opozycji oraz partii rządzącej istotnie się od siebie różniły.

Przeważająca część wyborców Koalicji Obywatelskiej (75 proc.) i Lewicy (79 proc.) uważa, że obecnie za rządów Prawa i Sprawiedliwości jest również większe przyzwolenie na mowę nienawiści (hejt) i obrażanie innych ludzi niż w przeszłości za rządów PO-PSL. Uważa tak nawet 17 proc. wyborców PiS, ale już 43 proc. jest zdania, że teraz to przyzwolenie jest mniejsze niż w przeszłości.W przypadku odpowiedzi na każde pytanie, około 40 proc. badanych uważa, że jest tak samo, niezależnie od tego, kto sprawuje władzę.

 – Badanie pokazuje, że za obecnych rządów nasiliły się podziały społeczne, nastąpiło większe przyzwolenie na mowę nienawiści, obrażanie innych ludzi i posługiwanie się fake newsami. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko, ponieważ przenosi się z polityki na inne sfery naszego życia. Skutki mogą być długotrwałe i trudne do naprawienia, bo dotyczą również relacji rodzinnych – mówi Alicja Defratyka, autorka projektu ciekaweliczby.pl.

Badanie przeprowadzone dla serwisu ciekaweliczby.pl na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Próba ogólnopolska N=1043 osoby. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 30 sierpnia – 2 września 2019 roku. Metoda CAWI.
Source link

Close Menu