Ostre hamowanie w budownictwie – Bankier.pl

Ostre hamowanie w budownictwie – Bankier.pl

Dynamika produkcji budowlano-montowej w sierpniu wyhamowała
do 2,7% rdr – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Pomijając czerwcową (w
znacznej mierze sezonową) wpadkę, to najsłabszy rezultat od 2,5 roku.

Jeszcze rok temu obroty firm budowlanych rosły w tempie ok.
20% rocznie. Ale od wiosny dynamika produkcji budowlano-montażowej szybko
maleje. W sierpniu wskaźnik ten był o 2,1% niższy niż w lipcu oraz tylko o 2,7%
wyższy niż w sierpniu 2018 roku.

Dodajmy, że rok temu wartość produkcji
budowlano-montażowej zwiększyła się o 20,6% rdr. Ekonomiści spodziewali się, że wartość produkcji budowlano-montażowej wzrosła w sierpniu o 3,2% rdr. Zatem dane z budownictwa nieco rozczarowały.

Pewnym usprawiedliwieniem może być fakt, że tegoroczny
sierpień liczył o jeden dzień roboczy mniej niż zeszłoroczny. Dlatego po
wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa wzrosła
o 2,0% mdm oraz 5,6% rdr.
W okresie styczeń-sierpień 2019 roku produkcja
budowlano-montażowa była o 6,2% wyższa niż w analogicznym okresie roku
ubiegłego. Wynik ten zawdzięczamy przede wszystkim rozpędzonej budowie „obiektów
inżynierii lądowej i wodnej”, gdzie wzrost wyniósł 11% rdr. Budowa budynków zwiększyła
się tylko o 2,6%, a wartość robót specjalistycznych między styczniem a
sierpniem była o 3,6% wyższa niż przed rokiem.

Dane z budownictwa kończą serię sierpniowych raportów
makroekonomicznych z polskiej gospodarki. W zeszłym tygodniu rozczarowały
dane o zatrudnieniu
oraz dowiedzieliśmy się o nieoczekiwanym
spadku produkcji przemysłowej
. Nie
zachwyciła także sprzedaż detaliczna
i to pomimo faktu, że wskaźniki
nastrojów konsumentów osiągnęły historyczne maksima
.
KK

Źródło:


Source link

Close Menu