Łon z RPP: Warto utrzymywać stopy procentowe poniżej inflacji

Łon z RPP: Warto utrzymywać stopy procentowe poniżej inflacji

Członek RPP Eryk Łon ponownie opowiedział się za rozważeniem decyzji o obniżce stóp procentowych – wynika z poniedziałkowego artykułu Łona dla Radia Maryja.

„Zapowiedzi prowadzenia polityki restrykcyjnej mogłyby zostać odebrane w sposób nieco niepokojący przez przedstawicieli przedsiębiorstw. Mogliby oni, i tego się najbardziej obawiam, założyć, że pojawi się ryzyko serii podwyżek stóp procentowych, co mogłoby dość istotnie zmniejszyć ich skłonność do inwestowania” – napisał Łon.
„Tymczasem należy raczej wskazywać na potrzebę rozważania decyzji o obniżce stóp procentowych. Oczywiście obniżka jest potrzebna wówczas, gdy pojawią się symptomy ochłodzenia gospodarczego. Przy czym uważam, iż te symptomy dostrzec można już teraz. Potrzebne jest niejako działanie wyprzedzające. Oczywiście wymaga to uzgodnienia wewnątrz Rady Polityki Pieniężnej” – dodał.
Łonowi „szczególnie podoba się” przyjęcie strategii, zgodnie z którą poziom stopy procentowej NBP jest od dłuższego czasu niższy od inflacji.

„Jest to w pewnym stopniu samo w sobie już czymś niestandardowym, często bowiem uważa się, iż powinno być odwrotnie, że stopa procentowa NBP powinna być wyższa od inflacji. Uważam, jednak że w obecnych warunkach podejście, zgodnie z którym stopa procentowa NBP jest niższa od inflacji jest potrzebne i uzasadnione” – napisał.
„Generalnie uważam, iż jeżeli można przyjąć jedno działanie niestandardowe w postaci stopy procentowej systematycznie niższej od inflacji to równie dobrze można podejmować inne działania niestandardowe” – dodał.
Zdaniem członka RPP, w sytuacji dalszego pogorszenia tempa wzrostu na świecie i w konsekwencji wyhamowania tempa wzrostu w Polsce potrzebne mogą być specjalne akcje kredytowe wspierające rozwój tych przedsiębiorstw, które zadeklarują, iż będą dbać o utrzymanie miejsc pracy.
„Zgodnie z tym sposobem myślenia polski bank centralny powinien dążyć do realizacji celu inflacyjnego w taki sposób, aby było to jak najbardziej korzystne dla polskiej gospodarki, w tym dla ochrony miejsc pracy” – dodał.
Łon uważa, że prawo unijne nie powinno dotyczyć zagadnień związanych z funkcjonowaniem NBP.
„Polska powinna uzyskać prawo całkowitej swobody w zakresie stanowienia aktów prawnych dotyczących funkcjonowania banku centralnego, w tym także katalogu instrumentów finansowych mogących być przedmiotem operacji przeprowadzanych przez NBP (…) . Skoro Polska ma własną walutę narodową, to bank centralny w naszym kraju powinien mieć całkowitą swobodę decydowania i prawo unijne nie powinno w ogóle dotyczyć zagadnień związanych z funkcjonowaniem NBP” – napisał. (PAP Biznes)
tus/ gor/


Source link

Close Menu