Làm thế nào để tận dụng sự gia tăng của các tìm kiếm "Gần tôi"


Ngày nay, các thiết bị hỗ trợ giọng nói như Amazon Alexa và Google Home đang ngày càng trở nên phổ biến. Ngoài ra, các tìm kiếm di động cho các dịch vụ địa phương tiếp tục tăng và đến năm 2021, các thiết bị di động dự kiến ​​sẽ ảnh hưởng đến 1,4 nghìn tỷ đô la doanh số bán hàng địa phương.

(more…)

Continue Reading
Close Menu