Zadłużenie Polski wzrosło w tym roku o ponad 200 mld zł

Zadłużenie Polski wzrosło w tym roku o ponad 200 mld zł

2020-09-10 15:18publikacja2020-09-10 15:18Podziel sięfot. Virrage Images / ShutterstockDług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht wyniósł na koniec II kwartału 2020 r. 1,262 bln zł i wzrósł w II kwartale 2020 r. o 158,6 mld zł (+14,4 proc.), a od początku 2020 r. o 216,7 mld zł (+20,7 proc.) – podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Na zmianę wysokości długu EDP w II kwartale 2020 r., poza zmianami w PDP, wpłynęły przede wszystkim:
– wzrost zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) o 920,9 mln zł,
– emisje obligacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (FPC) o wartości 42.649,5 mln zł,
– emisje obligacji przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) na sfinansowanie Tarczy finansowej o wartości 62.000,0 mln zł,
– wzrost stanu posiadania skarbowych papierów wartościowych (SPW) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wraz z funduszami ochrony środków gwarantowanych (+1.803,0 mln zł), co spowodowało spadek długu EDP w wyniku wzrostu konsolidacji wzajemnych zobowiązań sektora,
– wzrost zadłużenia przedsiębiorstw zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych o 2.824,7 mln zł.

/ Ministerstwo Finansów

Państwowy Dług Publiczny – czyli dług liczony według metody krajowej, do niego odnosi się konstytucyjny limit 60% PKB – na koniec II kw. 2020 r.
wyniósł 1.097.304,1 mln zł, co oznacza wzrost o 5,0 proc. (51.833,7 mln
zł) kdk.
Jak podaje MF zmiana PDP w II kw. 2020 r. była wynikiem:
– wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 51.457,8 mln zł (+5,3
proc.), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 51.578,1
mln zł (+5,4 proc.), – wzrostu zadłużenia podsektora samorządowego o
372,5 mln zł (+0,5proc.), w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich
związków (JST) o 496,5 mln zł (+0,6 proc.), – wzrostu zadłużenia
podsektora ubezpieczeń społecznych o 3,3 mln zł (+5,6 proc.).
Zadłużenie sektora finansów publicznych przed konsolidacją wyniosło
na koniec II kwartału 2020 r. 1.178.498,6 mln zł, co oznaczało: – wzrost
o 52.102,8 mln zł (+4,6 proc.) w II kwartale 2020 r. – wzrost o
114.552,6 mln zł (+10,8 proc. ) w porównaniu z końcem 2019 r.
PAP/tus/ ana/BPL/MKaŹródło:Bankier24


Source link

Close Menu