Agencja Moody’s obniżyła rating Turcji

Agencja Moody’s obniżyła rating Turcji

2020-09-11 23:22publikacja2020-09-11 23:22Podziel sięfot. Murad Sezer / ReutersAgencja Moody’s obniżyła rating Turcji do „B2” z „B1” i utrzymała negatywną perspektywę ratingu – podała agencja w piątek.
Za obniżkę odpowiadają według Moody’s trzy główne przesłanki:

coraz większe szanse na pojawienie się kryzysu bilansu płatniczego kraju;
brak zdolności lub „chęci” instytucjonalnej do podjęcia działań na rzecz poprawy profilu kredytowego;
coraz słabsze bufory fiskalne, które przez wiele lat były silną stroną oceny kredytowej.

Utrzymanie przez Moody’s negatywnej perspektywy ratingu Turcji odzwierciedla ocenę agencji, że wskaźniki fiskalne kraju mogą pogarszać się w najbliższych latach w szybszym tempie, niż można się obecnie spodziewać.
Ponadto, za negatywną perspektywą stoją ryzyka związane z nieadekwatną, zdaniem Moody’s, funkcją reakcji tureckich władz, co czyni kraj bardziej podatnym na kryzys bilansu płatniczego na dużą skalę w najbliższych latach.
Wreszcie, negatywna perspektywa wskazuje na podwyższone ryzyko geopolityczne Turcji na wielu frontach (w relacjach z USA, UE i w basenie Morza Śródziemnego), które może ulec dalszemu zaostrzeniu.
Dalsze obniżki ratingu Turcji mogłyby nastąpić, jeżeli sytuacja bilansu płatniczego kraju jeszcze się pogorszy i wejdzie w fazę mocnego kryzysu.
Według Moody’s, z uwagi na negatywną perspektywę ratingu, jej zmiana na pozytywną lub podwyżka samej oceny kredytowej jest bardzo mało prawdopodobna.
tus/ tj/Źródło:PAP Biznes

Podziel się
Tematy


Source link

Close Menu