Dane z rynku pracy w USA bez większych zaskoczeń

Dane z rynku pracy w USA bez większych zaskoczeń

2020-09-04 14:30publikacja2020-09-04 14:30Podziel sięfot. John Penney / ShutterstockW sierpniu gospodarka Stanów Zjednoczonych kontynuowała
proces „odzyskiwania” miejsc pracy utraconych podczas wiosennego lockdownu.
Istotny wpływ na sierpniowe statystyki miał nabór pracowników do
przeprowadzenia spisu powszechnego.

Liczba etatów w sektorach pozarolniczych (ang. non-farm payrolls) w sierpniu była
o 1,37 mln większa niż w lipcu – poinformowało rządowe Biuro Statystyki Pracy
(BLS). W lipcu przybyło 1,73 mln miejsc pracy (po rewizji z 1,76 mln), w czerwcu
przybyło
rekordowe 4,8 mln etatów, a w maju
listy płac wydłużyły się o ponad 2,7 mln pozycji.
/ Bankier.pl na podstawie danych BLS.
Mamy więc za sobą cztery absolutnie rekordowe miesiące w
80-letniej statystyce „payrollsów”. W maju, czerwcu, lipcu i sierpniu łącznie
przybyło 10,6 mln miejsc pracy. Trzeba jednak wziąć poprawkę na fakt, że w
marcu i kwietniu zatrudnienie w sektorach pozarolniczych zmniejszyło się aż o
22 mln.
Prognozy ekonomistów dotyczące sierpniowych „payrollsów” ponownie
były mocno rozbieżne. Najwięksi pesymiści spodziewali się spadku zatrudnienia o
200 tys., podczas gdy optymiści mówili o wzroście liczby etatów nawet o 2,38
mln przy medianie prognoz na poziomie 1,40 mln.
Istotny wpływ na sierpniowe dane miał wzrost zatrudnienia w
sektorze rządowym o 344 tys. etatów. W tej liczbie zawiera się 238 tys.
tymczasowych pracowników zatrudnionych w celu przeprowadzenia spisu
powszechnego.
Przeciętne wynagrodzenie godzinowe nieoczekiwanie wzrosło o
0,4% mdm i wyniosło 29,47 USD. Rynkowy konsensus zakładał utrzymanie kosztów
pracy na poziomie z lipca. Za sprawą zmiany struktury zatrudnienia w USA (na
skutek lockdownu pracę tracili przede
wszystkim najniżej opłacani pracownicy) przeciętna stawka godzinowa w sierpniu
była aż o 4,7% wyższa niż rok wcześniej. Przeciętna długość tygodnia pracy pozostała
bez zmian i wyniosła 34,6 godzin.
Pewnym zaskoczeniem jest spadek stopy bezrobocia, która
obniżyła się z 10,2% do 8,4%. Ekonomiści spodziewali się redukcji tego
wskaźnika tylko do 9,8%. Niezależne od danych urzędowych badanie ankietowe pokazało
wzrost liczby pracujących aż o 3,756 mln przy spadku liczby bezrobotnych aż o
2,788 mln. Liczba Amerykanów biernych
zawodowo zmalała o 783 tys.
KKŹródło:


Source link

Close Menu