Polacy pozytywnie postrzegają prywatną służbę zdrowia, gorzej z publiczną

Polacy pozytywnie postrzegają prywatną służbę zdrowia, gorzej z publiczną


Prywatna służba zdrowia jest postrzegana przez Polaków pozytywnie. Wśród osób, które choć raz w przeciągu minionych 12 miesięcy skorzystały z usług medycznych tego typu, 85,8% ocenia je pozytywnie – bardzo dobrze (30,3%) lub raczej dobrze (55,5%). Dla porównania, podobną opinię na temat publicznej służby zdrowia ma tylko 37,6% badanych, a blisko co trzecia osoba (29,2%) jest zdania przeciwnego.


Na negatywną ocenę sektora publicznego wpływ mają przede wszystkim długi czas oczekiwania na wizytę (70% wskazań) oraz tłok i kolejki w placówkach (52,4%). Wśród głównych bolączek wskazywane są również zbyt mała liczba placówek (11,5%), zbyt duże odległości placówek od miejsca zamieszkania respondentów (10,2%) oraz nieprzystosowanie placówek do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się (8%).Szukając pomocy medycznej Polacy coraz chętniej kierują się do prywatnych gabinetów lekarskich. Skorzystanie z niepublicznej służby zdrowia przynajmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy deklaruje 2/3 badanych (66,8%). Równocześnie, przeszło 4 na 10 osób (44,5%) wskazuje, że posiada ubezpieczenie prywatne – w całości lub częściowo opłacone przez pracodawcę (22%) lub finansowane samodzielnie (22,5%).


Pomimo bardzo dobrej opinii na temat niepublicznej służby zdrowia, Polacy nie są jednak skłoni płacić we własnym zakresie dużych kwot na tego typu ubezpieczenie. Miesięcznie za prywatny pakiet medyczny, oferujący dostęp do lekarzy pierwszego kontaktu oraz specjalistów, kwotę 50 zł jest gotowa zapłacić 1/3 badanych. Dla kwoty 75 zł odsetek wskazań sięgnął 17,1%, a dla 100 zł – 19,4%. Kwotę powyżej 200 zł byłoby skłonnych zapłacić 6,2% respondentów. Równocześnie tylko co piąty badany Polak (21,9%) nie wyraził chęci ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu prywatnego ubezpieczenia medycznego.Gotowość do rozszerzenia prywatnego pakietu medycznego i objęcia nim członków rodziny deklaruje 2/3 badanych. Kwotę 100 zł miesięcznie jest skłonnych zapłacić 37,8% ankietowanych. Dla kwoty 150 zł odsetek ten wyniósł 14,4%. Wydatek minimum 200 zł jest w stanie zaakceptować 13,9% respondentów. Z kolei co trzecia osoba (33,9%) nie chciałaby płacić za rozszerzenie pakietu.


Badanie zostało zrealizowane przez SW Research na zlecenie AXA Partners w maju 2019 r., metodą CAWI, na reprezentatywnej grupie pełnoletnich Polaków, N=1075.

Source link

Close Menu