Polska gospodarka wciąż zwalnia – Bankier.pl

Polska gospodarka wciąż zwalnia – Bankier.pl


Drugi kwartał 2019 r. przyniósł dalsze spowolnienie
wzrostu gospodarczego w Polsce. Według wstępnych szacunków GUS roczna dynamika
produktu krajowego brutto obniżyła się do 4,4%.

Produkt krajowy brutto Polski był w II kw. realnie o 4,4%
wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. To najniższa dynamika
polskiego PKB od dwóch lat.

Ekonomiści oczekiwali wzrostu na poziomie 4,5% w ujęciu
rocznym. W pierwszym kwartale 2019 roku dynamika PKB wyniosła 4,7% rdr. Był to wtedy rezultat nieco lepszy od oczekiwań ekonomistów i zaskakująco dobry w kontekście silnego spowolnienia wzrostu gospodarczego w strefie euro.

Gdy spojrzymy na dane wyrównane sezonowo (czyli
uwzględniające m.in. różnice w liczbie dni roboczych), to tak liczona dynamika
PKB wyniosła 0,8% kdk i 4,1% rdr. Kwartał wcześniej było to odpowiednio 1,4%
kdk oraz 4,6% rdr.

Główny Urząd Statystyczny zastrzega, że opublikowane dziś
dane mają charakter wstępny i mogą ulec rewizji. Pierwszy „regularny” szacunek PKB
poznamy 30 sierpnia. Wtedy również dowiemy się, jaki był wkład poszczególnych
kategorii do ogólnego wyniku dynamiki PKB.

Za to już o 11:00 wstępne dane o PKB za II kw. dla
większości krajów Unii Europejskiej przedstawi Eurostat.

Krzysztof Kolany

Źródło:

Source link

Close Menu