Kolejny wskaźnik ostrzega przed recesją w USA

Kolejny wskaźnik ostrzega przed recesją w USA


Po raz pierwszy od 2007
roku rentowność 10-letnich obligacji rządu USA spadła poniżej rentowności
obligacji 2-letnich. Przez poprzednie 40 lat był to niezawodny wskaźnik
wyprzedzający recesję w amerykańskiej gospodarce.

W środę wczesnym popołudniem rentowność amerykańskich
obligacji 10-letnich wnosiła 1,6280% i
była nieznacznie niższa niż rentowność papierów 2-letnich (1,6320%). To
pierwszy taki przypadek od marca 2007 roku.

Podobna inwersja
krzywej terminowej w USA pojawiła się także w kwietniu 2000, grudniu 1988,
październiku 1980 i sierpniu 1978. Za każdym razem amerykańska gospodarka
wpadała później w recesję. Zaczynała się ona odpowiednio w roku 1980, 1981,
1991, 2001 oraz 2008. Od czasu zerwania
przez USA z wymienialnością dolara na złoto
(w sierpniu 1971) każdą
amerykańską recesję poprzedziła inwersja krzywej terminowej.

To zresztą nie
pierwszy taki recesyjny sygnał, jaki ostatnio wysyła amerykański rynek długu
.
Od maja rentowność 3-miesięcznych bonów skarbowych przewyższa rentowność
obligacji 10-letnich.

Prawdopodobieństwo wystąpienia recesji w USA implikowane z różnicy rentowności obligacji skarbowych

Bazujący na tym wskaźniku model nowojorskiego oddziału Rezerwy Federalnej już w lipcu wskazał, że prawdopodobieństwo
wystąpienia recesji w Stanach Zjednoczonych wzrosło do niemal 33%
(w
sierpniu obniżyło się do 31,5%). Warto dodać, że w 7 na 8 przypadkach, gdy model
ten wskazywał przynajmniej 30%, recesja w Ameryce stawała się faktem.

Krzysztof Kolany

Źródło:

Source link

Close Menu