Cổ phiếu giảm 20% từ đỉnh, cao su Đồng Phú (DPR) tạm ứng tiếp 10% cổ tức bằng tiền đợt 2/2018

Cổ phiếu giảm 20% từ đỉnh, cao su Đồng Phú (DPR) tạm ứng tiếp 10% cổ tức bằng tiền đợt 2/2018


Ngày 25/9 tới đây CTCP Cao su Đồng Phú (mã chứng khoán DPR) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.000 đồng. Thời gian thanh toán 18/10/2019.Như vậy Cao su Đồng Phú sẽ chi khoảng 40 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.Trước đó hồi cuối năm 2018 Cao su Đồng Phú cũng đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền mặt tỷ lệ 40%. Tính cả đợt này cổ đông của DPR sẽ nhận 50% cổ tức bằng tiền cho năm 2018 và hoàn mục tiêu chi trả cổ tức cho năm 2018 mà trước đó ĐHCĐ đã giao phó.Lũy kế cả năm 2018 doanh thu thuần đạt 1.030 tỷ đồng, đi ngang so với mức doanh thu 1.070 tỷ đồng năm 2017. Lợi nhuận sau thuế thu về 235 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2017 và vượt 14% mục tiêu kế hoạch lợi nhuận năm đã đề ra.Kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2019, Cao su Đồng Phú ghi nhận sản lượng cao su khai thác đạt 5.045,5 tấn/12.300 tấn (41% kế hoạch), sản lượng cao su thu mua đạt 1.501,8 tấn/3.000 tấn (50% kế hoạch) và sản lượng tiêu thu đạt 5.805,6 tấn/15.000 tấn (37,5% kế hoạch). Theo đó, DPR ghi nhận tổng doanh thu hơn 343 tỷ đồng và tổng lợi nhuận gần 121 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm 2019, lần lượt hoàn thành 47% kế hoạch doanh thu và 53% kế hoạch lợi nhuận mà ĐHCĐ đã giao phó. Kế hoạch cổ tức năm 2019 tối thiểu 50%/mệnh giá.Ban HĐQT Cao su Đồng Phú đồng thời thông qua việc thành lập chi nhánh Chế biến gỗ – CTCP Cao su Đồng Phú có diện tích khu vực dự kiến là 4,5 ha với vốn đầu tư 60 tỷ đồng, thành lập dự án Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao với quy mô dự kiến hơn 496 ha.Trên thị trường, giá cổ phiếu DPR đã sụt giảm từ mức đỉnh 47.200 đồng/cp ghi nhận hồi đầu tháng 8/2019. Kết thúc phiên giao dịch 20/9 cổ phiếu này đang được giao dịch với mức giá 37.700 đồng/cp, tương ứng giảm 20% trong vòng 1 tháng rưỡi.
Minh Quang
Theo Nhịp Sống Việt


Source link

Trả lời

Close Menu