6 tháng lãi trước thuế hơn 8 tỷ đồng, hoàn thành vượt 6% kế hoạch năm

6 tháng lãi trước thuế hơn 8 tỷ đồng, hoàn thành vượt 6% kế hoạch năm


Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (mã chứng khoán: AAM) đã công bố Báo cáo tài chính quý 2/2019.

Theo đó, riêng quý 2/2019 doanh thu thuần đạt 49,8 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm 8% nên Thủy sản Mekong ghi nhận lợi nhuận gộp đạt gần 6 tỷ đồng, tăng 43% so với quý 2/2018. Biên lãi gộp quý 2/2019 cao hơn so với cùng kỳ.

Các khoản chi phí phát sinh trong kỳ tăng cao, đặc biệt là chi phí bán hàng tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ, đạt 3,3 tỷ đồng. Mặc dù có thêm khoản thu khác gần 2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ không ghi nhận khoản thu nhập khác, lợi nhuận sau thuế Thủy sản Mekong đạt hơn 3,7 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 94,5 tỷ đồng, giảm hơn 14% so với cùng kỳ 2018. Lợi nhuận trước thuế đạt 8,5 tỷ đồng, tăng 10% so với kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2018.Lợi nhuận sau thuế ghi nhận gần 7 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ.

Mấy năm gần đây, Thủy sản Mekong liên tục đặt kế hoạch doanh thu đi lùi và lợi nhuận đi ngang. Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) nhận định, ngành thủy sản đã trải qua một khoảng thời gian đầy khó khăn thách thức và kéo dài đến năm 2019 này.

Năm 2019, Thủy sản Mekong đặt kế hoạch doanh thu và lãi trước thuế lần lượt đạt 220 tỷ đồng và 8 tỷ đồng. Với kết quả đạt được như trên, Công ty đã hoàn thành được phân nửa kế hoạch doanh thu và vượt gần 6% kế hoạch lợi nhuận trước thuế của năm.

Thủy sản Mekong cũng vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%. Với 10,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Thủy sản Mekong dự chi tổng số tiền 5,2 tỷ đồng để trả cổ tức.

Trên thị trường, giá cổ phiếu AAM hiện đang giao dịch quanh mức 11.650 đồng/cp, giảm mạnh 20% trong vòng 3 tháng so với mức giá điều chỉnh 14.500 đồng/cp hồi tháng 4.

Diến biến giá cổ phiếu AAM 6 tháng gần đây.Source link

Trả lời

Close Menu