RPP jednak nie zmieniła stóp procentowych

RPP jednak nie zmieniła stóp procentowych

Michał Żuławiński2021-01-13 14:50, akt.2021-01-13 16:06analityk Bankier.plpublikacja2021-01-13 14:50aktualizacja2021-01-13 16:06Podziel sięfot. Andrzej Bogacz / FORUMNa pierwszym w tym
roku posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Istnieją
poważne przesłanki, by sądzić, że zrobi to w dalszej części roku.

Decyzją RPP
na styczniowym posiedzeniu pozostawiono stopy procentowe na poziomach
ustanowionych pod koniec maja. Poszczególne stopy procentowe NBP kształtują się
więc następująco:

stopa referencyjna: 0,10 proc.
w skali rocznej
stopa lombardowa: 0,50 proc. w
skali rocznej
stopa depozytowa: 0,00 proc. w
skali rocznej
stopa redyskonta weksli: 0,11
proc. w skali rocznej
stopa dyskontowa weksli: 0,12
proc. w skali rocznej

Było to siódme z rzędu posiedzenie Rady, na którym nie zmieniono stóp
procentowych. Wiosną RPP zafundowała nam trzy cięcia stóp: 17
marca
, 8
kwietnia
oraz
28 maja
, łącznie obniżając stopę referencyjną z 1,50 proc w pobliże zera. Działania
te, połączone m.in. ze skupem aktywów (QE) motywowane były walką z
gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa.
/ Bankier.pl
Przed dzisiejszym posiedzeniem, część ekonomistów spodziewała się cięcia stóp procentowych. Prognozy te oparte były
m.in. na ostatnich wypowiedziach prezesa Adama Glapińskiego.
5
stycznia w należącym do NBP portalu ObserwatorFinansowy.pl
opublikowany
został artykuł zawierający szereg wypowiedzi prezesa banku centralnego,
dotyczących m.in. perspektywy cięcia stóp procentowych w Polsce.
– Z dzisiejszej perspektywy obecny poziom stóp procentowych jest właściwy
i najlepiej odpowiada obecnej sytuacji. Jednak w pierwszym kwartale
2021 r. jest możliwe  dalsze obniżenie stóp. Dlatego prowadzimy w NBP
odpowiednie analizy możliwych okoliczności i potencjalnych skutków takiego
obniżenia stóp procentowych – powiedział Adam Glapiński.
– Jeżeli pandemia i sytuacja gospodarcza będą się rozwijały zgodnie ze
scenariuszem bazowym, czyli będzie następowała stabilizacja sytuacji
epidemicznej i stopniowa poprawa koniunktury, to nie powinno być
potrzeby zmiany parametrów polityki pieniężnej w kolejnych kwartałach.
Jednak gdyby wystąpiły czynniki negatywnie wpływające na polską
koniunkturę, rodzące ryzyko spadku inflacji poniżej celu, to nie można
wykluczyć, że silniejsza reakcja po stronie polityki pieniężnej
okazałaby się konieczna. Przykładowo w sytuacji wystąpienia trzeciej
fali pandemii w miesiącach zimowych, w pierwszym kwartale 2021 r. byłoby
możliwe dalsze obniżenie stóp procentowych” – dodał Glapiński.
Dzisiejsze posiedzenie było także pierwszym od
rozpoczęcia przez NBP interwencji na rynku walutowym
, które doprowadziły do
osłabienia złotego. Po dzisiejszej decyzji, kurs EUR/PLN zniżkował z 4,525 do 4,52 zł.
– Brak
decyzji dzisiaj nie wyklucza zmiany stóp w kolejnych miesiącach. Naszym
zdaniem prawdopodobieństwo obniżki stóp w 1kw21 wynosi ok. 40%. W
kontekście formułowanych przez część RPP zastrzeżeń
co do zgodności z prawem ujemnych stóp procentowych ew. przestrzeń na
nią szacujemy obecnie na 10 pb – napisał w komentarzu do dzisiejszej decyzji Dawid Pachucki, ekonomista ING Banku Śląskiego.
– Uważamy, że
bardzo istotne dla kolejnych posunięć RPP będzie zachowanie złotego.
Jeżeli kurs EUR/PLN szybko znajdzie się poniżej poziomów, przy których NBP
dokonał interwencji w grudniu (około 4,45),
to znacząco zwiększy to szanse na poluzowanie polityki pieniężnej w
Polsce. Uważamy jednak, że celem ostatnich interwencji NBP obok wsparcia
konkurencyjności cenowej eksportu było również uniknięcie strat NBP na
wycenie rezerw walutowych na koniec roku. Obecnie
ten drugi element nie ma już takiego znaczenia – dodał.
O 16:00 opublikowana została informacja po posiedzeniu RPP. Znalazła się w niej m.in. informacja o interwencjach walutowych.
– W celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej na gospodarkę NBP może także stosować interwencje na rynku walutowym. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych. NBP  będzie  także  nadal  oferował  kredyt  wekslowy  przeznaczony  na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki – czytamy w komunikacie.
– Można oczekiwać,że po spadku PKB w 2020 r., w bieżącym roku nastąpi ożywienie aktywności gospodarczej, przy czym skala ożywienia będzie zależała przede wszystkim od sytuacji epidemicznej i związanych z nią restrykcji. Dalszy przebieg pandemii oraz jej wpływ na sytuację gospodarczą w kraju i za granicą pozostaje głównym źródłem niepewności dotyczącej kształtowania się krajowej koniunktury – dodano.
Mniej posiedzeń w 2021 r.
Podobnie jak wszystkim posiedzeniom Rady od wybuchu pandemii, również
zakończonemu dzisiaj nie będzie towarzyszyć konferencja prasowa z udziałem
przewodniczącego (czyli prezesa NBP) oraz dwóch innych członków gremium
decydującego o stopach procentowych. Wiemy jedynie, że w
piątek 15 stycznia o 16:00 opublikowane zostaną odpowiedzi Adama Glapińskiego

na pytania wcześniej przysłane przez dziennikarzy.
W 2021 r. Rada Polityki Pieniężnej spotykać będzie się rzadziej niż w latach
poprzednich. Z harmonogramu jej prac całkowicie wypadły jednodniowe posiedzenia
niedecyzyjne, zaś długość posiedzeń decyzyjnych skrócono z dwóch do jednego
dnia. Kolejne posiedzenie RPP zaplanowane jest na środę 3 lutego.
Źródło:


Source link

Close Menu
error: Content is protected !!