Niemiecka gospodarka znów pod kreską

Niemiecka gospodarka znów pod kreską


W drugim kwartale
2019 roku produkt krajowy brutto Niemiec był realnie o 0,1% niższy niż w
pierwszym kwartale.

Wyrównana sezonowo realna dynamika PKB Niemiec w II kw.
wyniosła -0,1% kdk i 0,4% rdr – poinformował Destatis. Dane nie zaskoczyły
ekonomistów. Rynkowy konsensus zakładał spadek niemieckiego PKB o 0,1% kdk po
wzroście o 0,4% kdk kwartał wcześniej.

Kłopoty największej gospodarki Europy od dawna nie są żadną
tajemnicą. Już w drugiej połowie 2018 roku Niemcy
„uciekły spod topora”
i dzięki minimalnie dodatniemu wzrostowi PKB w czwartym kwartale nie obwołano tzw. technicznej
recesji rozumianej jako dwa z rzędu kwartały spadku PKB.

W drugim kwartale pozytywny wpływ na PKB miał popyt krajowy.
Wzrosły zarówno wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych jak i wydatki
rządowe. Czynnikiem hamujący niemiecką gospodarkę był handel zagraniczny –
eksport spadł mocniej niż import. Zmalały także wydatki inwestycyjne w
budownictwie – wyjaśnia Destatis.

Poważne problemy przeżywa przede wszystkim sektor
przemysłowy. Wskaźniki PMI od wielu miesięcy sygnalizują
głęboką recesję w tym segmencie niemieckiej gospodarki
. Recesję w sektorze
wytwórczym potwierdziły dane o produkcji przemysłowej, która w czerwcu odnotowała
najsilniejszy spadek od dekady
.

O 10:00 GUS opublikuje wstępny szacunek produktu krajowego brutto Polski za II kwartał 2019 r. Godzinę później statystyki dla większości krajów Unii Europejskiej poda Eurostat.

KK

Źródło:

Source link

Close Menu